zmiany programowe

Zmiany programowe w szkolnictwie 2023

Edukacja to nieustanna podróż, a szkolnictwo stale ewoluuje, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb uczniów i wymagań społeczeństwa. Od września 2023 roku polskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe wprowadzają nowe zmiany programowe, które mają na celu poszerzenie horyzontów edukacji. W tym artykule przeanalizujemy najnowsze zmiany w programie nauczania, które obejmują język łaciński, przedsiębiorczość, technikę, transformację cyfrową, lekcje wychowania fizycznego oraz język polski.

  1. Język łaciński jako drugi język obcy: Od teraz uczniowie będą mieli możliwość wyboru języka łacińskiego jako drugiego języka obcego, pod warunkiem, że szkoła będzie oferować ten język w swojej ofercie kształcenia. To otwiera nowe perspektywy dla uczniów, którzy chcą zgłębiać tajniki łaciny i zgłębiać bogactwo jej kultury.
  2. Biznes i zarządzanie: Przedmiot „Biznes i zarządzanie” zostanie zastąpiony przez „Podstawy przedsiębiorczości” w szkołach od 1 września 2023 roku. Będzie on nauczany w klasach I i II szkoły ponadpodstawowej, przygotowując uczniów do świata biznesu i rozwijając ich umiejętności przedsiębiorcze.
  3. Wzbogacenie nauki techniki: Nauka techniki zostanie wzbogacona o elementy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i wychowaniem komunikacyjnym. Ten krok ma na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat bezpiecznego poruszania się po drogach oraz odpowiedzialnego zachowania w komunikacji.
  4. Darmowe laptopy dla uczniów: Około 370 tysięcy uczniów klas czwartych otrzyma od września 2023 roku darmowe laptopy. Jest to jeden z elementów wspierania transformacji cyfrowej w polskim szkolnictwie. Każdy laptop będzie posiadał grawer z orłem oraz napisem „Rzeczpospolita Polska”, co ma zapobiec ewentualnej sprzedaży komputerów i zachować ich wartość symboliczną.
  5. Zmiany w lekcjach wychowania fizycznego: W lekcjach wychowania fizycznego pojawią się nowe elementy, w tym testy sprawnościowe, które pozwolą na ocenę kondycji fizycznej uczniów. To zwiększy świadomość zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, a także pozwoli na monitorowanie postępów w zakresie sprawności fizycznej.
  6. Gry w języku polskim: Program nauczania języka polskiego został wzbogacony o dodatkowe elementy, takie jak gry, w tym „This War of Mine” od 11BitStudios oraz „Gra Szyfrów” przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Wykorzystanie gier pozwoli na bardziej angażującą i interaktywną naukę języka polskiego.

Wnioski

Najnowsze zmiany programowe w polskim szkolnictwie wprowadzają nowe możliwości i wyzwania dla uczniów i nauczycieli. Otwierają one nowe horyzonty w nauce języków, przedsiębiorczości, techniki, cyfrowości oraz zdrowego stylu życia. Dzięki tym zmianom edukacja staje się bardziej interaktywna, dostosowana do potrzeb uczniów i przygotowuje ich do świata, który stale się rozwija.


Opublikowano

w

przez

Tagi: