Podręczniki szkolne

Praca z podręcznikiem

Nie ma jednej metody, dzięki której możliwe by było opanowanie większej ilości materiału najczęściej w mniejszym czasie. Praca ze środkami dydaktycznymi typu podręczniki musi być dopasowana do umiejętności i możliwości osoby uczącej się. Najczęściej stosowaną metodą pracy jest głośne czytanie fragmentu tekstu, może odbywać się ono pod kontrolą nauczyciela albo może to być praca samodzielna. Podręczniki na końcu działów mają pytania, zadania czy ćwiczenia kontrolne, które umożliwiają sprawdzenie, w jakim stopniu treść działu została opanowana. Inną metodą pracy jest podkreślanie istotnych zagadnień, notatki na marginesie. Opracowywanie pytań kontrolnych na podstawie tekstu. Ważne jest to, aby uczeń czytał materiał ze zrozumieniem.

Jakie zadanie mają podręczniki? Ich głównym celem jest przekaz treści w skróconej formie i w przystępny sposób. Materiały zawarte w podręczniku muszą być poprawne pod względem merytorycznym, ale i pod względem metodycznym. Wszystkie treści muszą być zgodne z wymaganiami podstawy programowej, a także programu nauczania danego przedmiotu. Różne wydawnictwa w swojej ofercie ma każda księgarnia stacjonarna i księgarnia internetowa. podręczniki różnią się od siebie nie tylko, jeśli chodzi o dobór treści, ale także mają różne elementy graficzne, różni je estetyka. Na rynku księgarskim dostępne są nie tylko drogie pozycje podręcznikowe, ale także i tanie podręczniki.