Podręczniki szkolne i inne środki dydaktyczne

Wybór właściwych podręczników powinien być przemyślany. Podręczniki powinny przede wszystkim zawierać treści określone w programie nauczania danego przedmiotu i zgodne z założeniami podstawy programowej. Bardzo ważny jest dobór do możliwości i umiejętności uczniów. Bez względu na to czy chodzi o podręczniki do liceum czy podstawówki, ważna jest narracja w podręczniku tzn. język powinien być zrozumiały dla uczniów.

Nie bez znaczenia są także elementy graficzne, powinna być zachowana równowaga pomiędzy treścią, a grafiką. Ważny jest układ treści po każdym rozdziale powinno być podsumowanie i pytania kontrolne, dzięki którym uczeń może sprawdzić stan swojej wiedzy. Przy wyborze warto kierować się również ceną, na rynku dostępne są nie tylko drogie wydawnictwa, ale również tanie podręczniki.

W procesie dydaktycznym dużą rolę odgrywają nie tylko podręczniki, ale także inne pomoce, które mogą nie tylko urozmaicić, ale i ułatwić zajęcia. Do innych pomocy należą atlasy, tablice dydaktyczne, makiety. W niektórych szkołach nauczyciele w trakcie zajęć używają także pomocy multimedialnych np. projektora.