Kategoria: młodzież

  • Podręczniki szkolne

    Podręczniki szkolne

    Praca z podręcznikiem Nie ma jednej metody, dzięki której możliwe by było opanowanie większej ilości materiału najczęściej w mniejszym czasie. Praca ze środkami dydaktycznymi typu podręczniki musi być dopasowana do umiejętności i możliwości osoby uczącej się. Najczęściej stosowaną metodą pracy jest głośne czytanie fragmentu tekstu, może odbywać się ono pod kontrolą nauczyciela albo może to […]

  • Jak przygotować się do poprowadzenia lekcji?

    Jak przygotować się do poprowadzenia lekcji?

    Oczywiście najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne nauczyciela, dzięki swojej wiedzy będzie potrafił wyznaczyć główne cele zajęć, dobór treści i porządek, w jakim będzie je realizować. Kolejnym krokiem jest metodyka, czyli określenie rodzaju lekcji, metod nauczania, dobór odpowiednich środków dydaktycznych, ustalenie czynności nie tylko nauczyciela, ale także i ucznia. Ważne jest także określenie metod i form […]