podręczniki dla nauczycieli

Jak przygotować się do poprowadzenia lekcji?

Oczywiście najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne nauczyciela, dzięki swojej wiedzy będzie potrafił wyznaczyć główne cele zajęć, dobór treści i porządek, w jakim będzie je realizować. Kolejnym krokiem jest metodyka, czyli określenie rodzaju lekcji, metod nauczania, dobór odpowiednich środków dydaktycznych, ustalenie czynności nie tylko nauczyciela, ale także i ucznia. Ważne jest także określenie metod i form kontroli pracy ucznia i oczywiście rodzaj pracy domowej.

Każda księgarnia stacjonarna, księgarnia internetowa w swojej ofercie proponuje podręczniki dla nauczycieli, które zawierają główne elementy zajęć, metody i środki dydaktyczne, które mogą być wykorzystane w trakcie lekcji. Ważne jest także odpowiednie przygotowanie warsztatu pracy.

Podręczniki, mapy, plansze czy makiety nie wystarczą do poprawnego przeprowadzenia jednostki lekcyjnej. Jak zatem przygotować zajęcia, aby czas przeznaczony na nie został wykorzystany jak najbardziej efektywnie?

Konspekt, czyli scenariusz lekcji

Konspekt jest to wyszczególnienie elementów zajęć, a mianowicie: plan, układ materiału do przekazania uczniom, a także ich główne zadania, metody i środki dydaktyczne, które zostaną wykorzystane w trakcie procesu dydaktycznego. Jaki powinien być konspekt lekcji: Przede wszystkim prosty, czytelny, ukazujący obraz zaplanowanych do lekcji treści.

• Cele ogólne, które określają, co ma być produktem końcowym pracy szkoły.

Konspekt zajęć to także określenie formy pracy, która może być: zbiorowa, grupowa lub indywidualna.

• Cele pośrednie, które tworzą się w rezultacie podziału celów ogólnych.